×
Uwaga
Dostarczamy już do Twojej miejscowości! Za chwilę przekierujemy Cię do właściwego sklepu...
Uwaga
Wygląda na to, że jeszcze nie dostarczamy do Twojej miejscowości... Skontaktuj się z nami!

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 10, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia przez Usługodawcę zamówionych Towarów w ramach Dostawy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, które stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta, będącego Konsumentem, oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać wysłane tradycyjną drogą pocztową lub w formie mailowej na adres e-mail Usługodawcy (sklep.lublin@farutex.pl).
4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi, będącemu Konsumentem, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Usługodawca zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówionych Towarów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
6. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu metod płatności, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu.
7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient, będący Konsumentem, jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, odesłać Towar lub Towary, co do których wykonał prawo odstąpienia, na adres Usługodawcy, podany w niniejszym Regulaminie. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Klient, będący Konsumentem, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem, w odniesieniu do Umowy sprzedaży:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. mrożonki, warzywa, owoce, mięso, sery, nabiał); informacja o Towarze szybko psującym się znajduje się w opisie Towaru.


Poniżej znajduje się również wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel